Protecció per als seus comptes email publicats al seu lloc web, a partir de 
60.-€

SpinNotSpamTM escriu les adreces email en un format encriptat per al "lladre" de comptes, però totalment transparent per a l'usuari.

En funció del nombre de comptes email que tingui publicades al seu lloc web i del nombre de pàgines que les continguin el preu d'implementació de SpinNotSpamTM pot variar. 

El nostre sistema permet diferents graus de protecció.

El sistema no ofereix protecció davant un ús inadequat dels seus comptes d'email. Així, si els comptes s'envíen a llocs sense polítiques adequades de privacitat ...

 


VEGEU EXEMPLE

Tots els plans email incorporen el sistema.

Més info

Descarregar programari

 ATENCIÓ!
SpinNotSpamTM  no és infalible. No existeixen sistemes infalibles. Si algú amb suficients coneixements intenta desxifrar el codi de protecció podrà fer-ho. La protecció és suficient per a sistemes automàtics de captació d'emails publicats en pàgines web.