Assessorament en Compra-Venda de Dominis. 

Si es troba en la situació d'haver de realitzar una compra-venda d'un domini, l'assessora sobre quins són els passos a seguir. Si ho considera necessari també actua com a Dipositari de Dominis en casos de compra-venda per garantir la transacció. Pot actuar com a titular del domini fins que estigui assegurada la compra-venda, moment en el que cedeix els drets al nou titular.

 

Demandes davant l'OMPI en cas de conflicte de noms de domini. 

Pot passar que quan hagi anat a registrar el seu nom de domini resulti que ja estava registrat per un tercer i l'interessi recuperar-lo. Estudiarà el cas i l'assessorarà sobre quina és la millor forma de procedir i, si ho precisa, li tramitarà la demanda davant l'OMPI (Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual) per poder recuperar-lo