Espintime sites: OnLine NET  |  Organització i Consulting  |  Comunitat  

   
Buscar  

Útils 

Enviar L'ensenyament a distància presenta importants beneficis:

 • Reducció del temps d'aprenentatge
  Entre un 30 / 40 % d'estalvi és habitual davant les classes presencials.

 • Incrementa l'assimilació
  A les proves realitzades a la universitat hem constatat increments en els resultats dels tests, retenció de conceptes.

 • Reducció del cost
  Reducció del cost de manteniment, d'administració.

 • Augmenta la motivació
  Molts alumnes indiquen amb freqüència que troben l'ensenyament on-line més interessant i divertit que l'assistència a classe.

 • Permet un millor control de qualitat
  L'objectivitat del sistema al llarg del temps, la consistència del mateix davant les classes prencials permet una avaluació i seguiment global més incisiu.

 • Aprenentatge a voluntat
  L'alumne gestiona les seves necessitats, s'eliminen temps d'espera, desplaçaments ...

 • Flexibilitat
  Les fluctuacions del nombre d'alumnes, les seves idiosincràcies ... poden adaptar-se, acomodar-se amb més faclitat al sistema d'instrucció.

 • Estadístiques i comptabilitat
  La facilitat en la captació i arxivament de diferents dades objectives permet una anàlisi detallda del sistema que en faciliti el control, la identificació nítida de problemes ... en resum la millora contínua.

 • Rapidesa i agilitat
  Les comunicacions mitjançant sistemes a la xarxa confereixen rapidesa i agilitat a les comunicacions.

 • Accés universal
  Facilita l'accés a persones discapacitades, persones en qualsevol ubicació geogràfica, ...

 • Personalització
  Permet la plena adaptació a la personalitat, a les necessitats de cada alumne.

 

Si vol ...
Una plataforma completa, escalable i econòmica des d'on dissenyar i gestionar cursos 
CLAX

Si a la vostra empresa ...
Necessiteu un sistema mitjançant el qual transmetre coneixement de forma eficient, econòmica ... controlant tots els aspectes  
CLAX

Si les seves necessitats ...
formatives són complexes, a la vostra càtedra voleu complentar la matèria amb sistemes d'aprenentatge interactiu ... 
SIAX

Fer pàgina inicial

Afegiu a Preferits

[ES]Castellano   |   [EN]glish     Página arriba 

Contactar  |   Avís Legal  |   Publicitat  |   Espintime Feina  |   Privacitat
Copyright  Espintime, S.L. All rights reserved.