Espintime sites: OnLine NET  |  Organització i Consulting  |  Comunitat  

   
Cercar  

Utilitats 

Enviar 


Política de Privacitat

L'usuari mitjançant les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, fer anar una sèrie d'aplicatius o eines i contractar serveis.

L'accés al servei específic de Suport queda restringit als Clients que prèviament hagin subscrit aquesta operativa i ostentin els elements d'indentificació i claus necessàries. Aquests Clients, prèvia identificació i sense necessitat de registrar les seves dades personals, podran dur a terme una gran quantitat d'operacions i accedir a diferents serveis de suport en línia.

Totes les dades que es puguin facilitar per part dels usuaris i visitants seran tractats amb la màxima confidencialitat. 

Tant les entitats responsables dels arxius com qui intervingui en a qualsevol fase del tractament i les entitats a qui hagin estat comunicades, gràcies a l'autorització conferida per l'usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de caire tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja sigui a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent, atenent a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, provinguin aquests de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

Així mateix es garanteix el tractament i registre d'arxius, programes, sistemes, equips, locals i centre, que compleixen els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts a la normativa a cada moment vigent.

Tot i això no obstant, l'usuari ha de ser conscient i s'adverteix expressament que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

 

Fer pàgina inicial

Afegiu a Preferits

[ES]Castellano   |   [EN]glish     Página arriba 

Contactar  |   Avís Legal  |   Publicitat  |   Espintime Feina  |   Privacitat
Copyright  Espintime, S.L. All rights reserved.