Espintime sites: OnLine NET  |  Organització i Consulting  |  Comunitat  

   
Cercar  

Utilitats 

Enviar 


Avís Legal: Copyright

Avís Legal SOBRE EL PROGRAMARI DISPONIBLE EN AQUEST LLOC WEB.

Qualsevol programari disponible per a descarregar d'aquest servidor (el "programari"), constitueix una obra protegida per drets d'autor essent el seu titular Espintime, algunes de les empreses del grup, alguns dels seus Clients, usuaris del lloc web i/o terceres persones. L'ús del programari es regeix per les condicions del contracte de llicència d'usuari final, que, enl vostre cas, acompanya o està inclòs en el programari (el "Contracte de Llicència"). L'usuari final no podrà instal·lar cap programari que adjunti o inclogui un Contracte de Llicència, sense acceptar-ne primer les condicions que hi consten. 

El programari està disponible per a la seva descàrrega únicament per a l'ús dels usuaris d'acord amb el Contracte de Llicència. Qualsevol reproducció o redistribució del programari contrària al Contracte de Llicència queda expressament prohibida, i pot comportar condemnes civils i penals. S'exigirà responsabilitats als infractors per totes les vies disponibles del Dret.

SENSE LIMITAR L'ANTERIOR PARÀGRAF, ES PROHIBEIX EXPRESSAMENT LA CÒPIA O LA REP`RODUCCIÓ DEL PROGRAMARI A QUALSEVOL ALTRE SERVIDOR O UBICACIÓ PER A LA SEVA POSTERIOR REPRODUCCIÓ O REDISTRIBUCIÓ. 

ES GARANTEIX LA CONFORMITAT DEL PROGRAMARI AMB LES CONDICIONS DEL CONTRACTE DE LLICÈNCIA.

Avís Legal SOBRE ELS DOCUMENTS DISPONIBLES EN AQUEST LLOC WEB. 

Es concedeix autorització a utilitzar els Documents (com ara informes, notes de premsa, fulls de dades i FAQs) des d'aquest servidor (el "Servidor") sempre i quan (1) la indicació de reserva de drets apareixi a totes les còpies juntament amb aquesta autorització, (2) l'ús d'aquests Documents des d'aquest Servidor amb finalitats informatives, personal i no-comercial, sense que es copiïn o s'adjuntin a cap ordinador en xarxa, ni es difonguin a cap mitjà, i (3) no es faci cap modificació de cap Document. L'ús per a qualsevol altra finalitat queda expressament prohibit i pot comportar greus condemnes civils i penals. S'exigirà responsabilitats als infractors per totes les vies disponibles del Dret. 

Els Documents mencionats anteriroment no inclouen el disseny o esquema del lloc web Espintime.com ni de qualsevol altre lloc web que sigui de propietat, estigui gestionat, llicenciat o controlat per Espintime. Els elements del lloc web d'Espintime estan protegits per dissenys industrials, marques, competència deslleial i altres drets i no es poden copiar ni imitar ni total ni parcialment. No es pot copiar cap logotip, gràfic, so o imatge de qualsevol lloc web d'Espintime, ni pot ser retransmès a no ser que estigui expressament autoritzat per Espintime. 

ESPINTIME NO ES FA RESPONSABLE QUE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN ELS DOCUMENTS I GRÀFICS RELACIONATS PUBLICATS EN AQUEST SERVIDOR SIGUIN UTILITZATS PER A UNA FINALITAT CONCRETA. TOTS ELS DOCUMENTS I GRÀFICS ESMENTATS RELACIONATS ES PUBLIQUEN "COM SÓN" SENSE GARANTIES DE CAP TIPUS. ESPINTIME REBUTJA TOTA GARANTIA RESPECTE A AQUESTA INFORMACIÓ, INCLOENT TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS IMPLÍCITES DE COMERCIALITZACIÓ, IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT PARTICULAR, TITULARITAT I NO-INFRACCIÓ. EN CAP CAS ESPINTIME SERÀ RESPONSABLE PER CAP PERJUDICI O DANY ESPECIAL, INDIRECTE O CONSEQÜENCIAL QUE ES DERIVÉS D'UNA IMPOSSIBILITAT D'ÚS., PÈRDUA DE DADES O BENEFICIS, QUE PUGUIN DERIVARSE D'UNA ACCIÓ CONTRACTUAL EN RELACIÓ AMB L'ÚS O UTILITZACIÓ D'INFORMACIÓ DISPONIBLE EN AQUEST SERVIDOR. 

ELS DOCUMENTS I ELS GRÀFICS RELACIONATS EN AQUEST SERVIDOR PODRIEN INCLOURE IMPRECISIONS TÈCNIQUES O ERRORS TIPOGRÀFICS. LA INFORMACIÓ CANVIA PERIÒDICAMENT. ESPINTIME POT EN QUALSEVOL MOMENT FER MILLORES I/O CANVIS EN EL/ELS PRODUCTE(S) O PROGRAME(S) DESCRIT(S) AQUÍ.. 

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS

ELS ENLLAÇOS D'AQUEST LLOC WEB US PERMETRAN ABANDONAR EL LLOC ESPINTIME.COM, ELS LLOCS WEB ENALLAÇATS NO ESTAN CONTROLATS PER ESPINTIME I ESPINTIME NO ES FA RESPONSABLE DELS CONTINGUTS DE CAP LLOC WEB ENLLAÇAT NI DE CAP ENLLAÇ QUE ES TROBI EN UN LLOC WEB ENLLAÇAT, NI DE CAP CANVI O ACTUALITZACIÓ A AQUESTS LLOCS ENLLAÇATS. ESPINTIME NO ES FA RESPONSABLE D'ACTES DE WEBCASTING O DE QUALSEVOL ALTRA FORMA DE TRANSMISSIÓ EFECTUADA DESDE QUALSEVOL LLOC WEB ENLLAÇAT. ESPINTIME NOMÉS US PROPORCIONA ELS ENLLAÇOS PER A LA VOSTRA COMODITAT, I LA INCLUSIÓ DE QUALSEVOL ENLLAÇ NO IMPLICA L'APROVACIÓ DEL LLOC WEB PER PART D'ESPINTIME. 

AVÍS DE DRETS D'AUTOR.

Espintime, S.L. All rights reserved. 

MARQUES. eSpinTime, SprinN, AERN, Spintime, i/o qualsevol altre producte aquí esmentat són marques o marques registrades d'Espintime o d'empreses del grup. Les denominacions socials de les societats i els noms dels productes són marques pertanyents als seus titulars. Les empreses , organitzacions, productes, persones i esdeveniments esmentats a títol d'exemple son fictícies. No s'haurien incloure es dedueix, ni es vol, associació amb cap campanya, organització, producte, persona, o esdeveniments reals. 

Tots els drets d'autor no concedits aquí expressament estan reservats per Espintime. 

 

Fer pàgina inicial

Afegiu a Preferits

[ES]Castellano   |   [EN]glish     Página arriba 

Contactar  |   Avís Legal  |   Publicitat  |   Espintime Feina  |   Privacitat
Copyright  Espintime, S.L. All rights reserved.